Experts and Associates

Các Ngành Trọng Tâm
Thứ hai, 21 Tháng 4 2014

Ngành Phân Phối

Các nhà phân phối đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và sự kỳ vọng về dịch vụ khách hàng ngày càng cao hơn. Các công ty phân phối phải thực hiện nhiều hơn các giải pháp quản lý tiên tiến để đối phó với những thay đổi này. Công ty Microsoft và các đối tác cung cấp các giải pháp mà các nhà phân phối cần phải quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp, từ nhập hàng và thu mua đến việc quản lý kho hàng và hàng tồn kho vô cùng phức tạp.


Microsoft Dynamics AX có thể giúp các nhà phân phối xác định xu hướng thị trường để lập kế hoạch nhu cầu hiệu quả cao nhất. Microsoft Dynamics AX cung cấp khả năng cho những lĩnh vực dưới đây:


Tổ chức hoạt động kinh doanh

  • Tự động hóa các quy trình kinh doanh trọng yếu, từ việc nhận các đơn đặt hàng đến cấp hàng kho bãi, và giúp cắt giảm các hoạt động gây lãng phí.
  • Cung cấp tình báo kinh doanh và cảnh báo ở thời gian thực đến ban quản lý và khách hàng.
  • Cho phép khách hàng và nhà cung cấp tự phục vụ thông qua cổng Web.


Cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và kho hàng

  • Khả năng nhiều trang web đều cho phép vận hành toàn bộ chuỗi cung ứng của quý khách.
  • Cung cấp việc theo dõi ở thời gian thực một cách dễ dàng các bộ phận kho bãi, bán hàng, thu mua, và thông tin tài chính trên nhiều địa điểm.
  • Duy trì dữ liệu của số hàng trong kho bãi ở thời gian thực một cách chính xác và tối ưu hóa bố cục sắp xếp, phương pháp bốc dỡ và chuyển hàng.
  • Tạo ra những dự báo về nhu cầu một cách chính xác.


Nâng cao mối quan hệ khách hàng

  • Nâng cao dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp ngày giao hàng chính xác thông qua thời gian thực để cam kết về trách nhiệm.
  • Trợ giúp đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian và chính xác với sự kết hợp đầy sức mạnh với khách hàng/nhà cung cấp, công cụ lập kế hoạch, và khả năng hiển thị các mặt hàng kho bãi trên toàn công ty.
  • CRM tổng hợp có khả năng xử lí tương tác giữa quý khách và khách hàng, quản lý giá và các chiến dịch tiếp thị.

Các ngành trọng tâm

Liên Hệ

Quý khách muốn tìm hiểu thêm về ENA?

 

Cần liên hệ với chúng tôi thật nhanh chóng?
Thông báo ngay với chúng tôi ở đây


Cần liên hệ với một người cụ thể?
Hãy tìm địa chỉ liên hệ của chúng tôi ở đây


Cần tìm văn phòng của chúng tôi?
Tìm ở đây